Diensten

Inspiratie

______

Inspiratie & consultancy

Buiten(werken) als vast onderdeel van de future workplace is nog relatief nieuw en vraagt om inspiratie, cases, wetenschap en ervaring. Dit bieden wij aan de hand van algemene inspiratie sessies of met live buitenconsults aan kantoor voor meer maatwerk advies over de integratie van buiten.  

    Inspiratie sessie of buitenconsult 
    Telefonische voorbespreking
   1-3 uur
    Digitaal, op kantoor of unieke buitenlocatie 

Consultancy

______

Concepting

We maken een plan hoe de buitenruimte integraal kan worden opgenomen in de werkomgeving en –cultuur van het bedrijf. We bekijken welke buitenruimte geschikt is, doen een voorstel voor de groen- en werk inrichting en bieden een implementatie programma om ervoor te zorgen dat de werknemers weten dat er een ‘outdoor workplace’ komt, hoe het werkt en wat buitenwerken hen oplevert. 

   Live intake
   Locatiebezoek
   Kostenindicatie & planning
   Presentatie

Consultancy

______

Implementatie

We maken niet alleen plannen, we voeren ze ook uit. We ontwerpen en realiseren de buitenwerk ruimtes en we rollen het intern implementatie programma uit. In overleg doen we dit full-service of op toolkit niveau, in samenwerking met onze groen ontwikkelaar of met preferred suppliers.

   Realisatie outdoor workplace
   Uitrol implementatie programma
   Buitenbedrijf certificering
   Looptijd 1 jaar